Istoricul Parohiei Sculeni

Istorie Ianuarie 15, 2013

În Câmpia Jijiei, pe malul drept al Prutului, în partea de N-E a judeţului Iaşi, la 24  km de Iaşi, se află localitatea Sculeni, un sat micuţ, în comparaţie cu numele sonor al Vămii Sculeni. Satul aparţine comunei Victoria, fiind unul din cele şapte sate componente.

         Numele satului Sculeni ar proveni, după spusele bătrânilor, de la nişte meşteri vopsitori de scule de lână pentru ţesutul covoarelor.

În Cartea de aur a Bisericii Sculeni, vrednicul de pomenire preotul Gheorghe Buzdugan, slujitor al acestei biserici, spunea: în anul 1963 era o sală de 7 m lungime şi 4m lăţime unde se făcea prohodul morţilor. La 1 iunie 1976 a început reamenajarea acestei săli spre a-i da o înfăţişare de biserică. S-a demolat peretele drept de la răsărit şi s-a construit din cărămidă rotunda altarului, apoi acoperişul circular. Clopotniţa s-a înălţat pe patru piloni de stejar, aşa cum se vede astăzi, aşezându-se clopotul în turlă.

După cutremurul din 1977 pereţii s-au dărâmat. S-a construit capela din cărămidă presată pe fundaţia de piatră, s-a acoperit clopotniţa şi s-a pardosit cu scândură fălţuită, apoi s-a făcut cafasul pentru cor.

         Catapeteasma a fost făcută de d-l Costică Răileanu din Frăsuleni. Pictura catapetesmei a fost executată de pictorul Gheorghe Popovici din Iaşi.

 

         Sfinţirea bisericii din răzoare ce atât de frumos străluceşte în bătaia razelor de soare a avut loc pe 13 mai 1979, eveniment la care au participat: preotul protopop Th. Irimia, părintele Gheorghe Buzdugan, preotul Nicolae Gogoaşă de la Biserica Luceni şi părintele Ion Sauciuc de la parohia Icuşeni.

 

         Începând cu 15 martie 2002 a fost numit preot paroh Marcel Bobârcă, care a început o amplă lucrare de construcţie şi înfrumuseţare. În vara anului 2002 a fost instalat curent electric în biserică. De la poartă până în faţa bisericii s-a construit o centură de beton. Între anii 2003-2006 a fost construită casa de prăznuire.

În toamna anului 2007 s-au început demersurile în vederea construirii unei noi biserici.    La data de 9.09.2009 au început lucrările la fundaţia bisericii. În prezent, decembrie 2012, lucrările au ajuns la turnarea celei de-a doua centuri a bisericii, aşa cum se poate observa din fotografii.